Normal_geld1

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2020 489 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. In 2020 is vaker een signaal gedeeld met andere partners dan in 2019, wat het belang toont van de samenwerking. Eén instantie ziet slechts een beperkt deel van de informatie, door het delen van informatie wordt het beeld completer en kan fraude beter in kaart worden gebracht. Dit meldt IKZ. 

 

Ten opzichte van 2019 is het aantal signalen in 2020 gedaald met twintig procent. Een van de oorzaken is dat in de eerste maanden van 2020 een aantal partners als gevolg van de coronapandemie minder fysieke controlebezoeken bij zorgaanbieders kon afleggen. Het aantal signalen over wijkverpleging en dagbesteding (Wmo) nam toe. De signalen gaan over 418 zorgaanbieders. Over driekwart van hen kwam er in 2020 voor het eerst een signaal binnen. 

Verschillende vormen van fraude

Over de Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen de meeste signalen binnen (235). In vergelijking met 2019 is het aantal signalen over de Wmo en Wet langdurige zorg (Wlz) gedaald met dertig procent. Signalen van fraude in de Zvw gaan meestal over zorg in natura, bij signalen over de Wmo, de Wlz of de Jeugdwet is er meestal sprake van zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget.

In de signalen van 2020 vallen meerdere fenomenen op. Het meest voorkomende is dat er regelmatig signalen zijn over zorgaanbieders die failliet gaan en opduiken met een nieuwe zorgorganisatie en vervolgens dezelfde modus operandi gebruiken. Ook maken zorgaanbieders waarover signalen zijn gebruik van niet-transparante bedrijfsconstructies, waardoor minder zicht is op geldstromen. Over enkele zorgaanbieders bestaan signalen over betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit.

Door: Nationale Zorggids