Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

De kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) lijken weer op een normaal niveau te komen in de loop van 2021. Vergeleken met 2020 dalen de verwachte extra coronakosten. De geleverde zorg lijkt in sommige sectoren weer terug te keren naar het niveau van voor de coronacrisis, blijkt uit de voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het eerste kwartaal van 2021. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Bij sommige vormen van zorg is het herstel naar het normale niveau sterker dan bij andere. De kosten van mondzorg daalden in 2020 bijvoorbeeld fors door een gedeeltelijke sluiting van tandartsen. In 2021 zijn de verwachte uitgaven voor mondzorg weer in lijn met de groei van voor de corona-uitbraak. Bij de medisch-specialistische zorg is dit beeld nog niet te zien. De schatting hiervan zijn nog onzeker. De totale uitgaven aan het basispakket stijgen in 2021 naar verwachting met 293 miljoen euro (0,6 procent) naar 48,4 miljard euro vergeleken met 2020.

Gemiddelde kosten ziekenhuisopname door corona dalen

Het Zorginstituut schat het totaal aan extra coronakosten in 2020 op 1,3 miljard euro. Het valt op dat de gemiddelde kosten per ziekenhuisopname dalen van ruim 12.000 in maart naar bijna 7.000 in november. De daling komt vooral door een afname in de gemiddelde kosten voor intensive care per patiënt. Na de eerste golf zijn patiënten minder vaak op de ic opgenomen en duurt de ic-opname minder lang.

Forse eenmalige daling kosten ggz

Naar verwachting dalen de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de Zvw in 2021 met ruim 1,3 miljard euro (29,8 procent) vergeleken met 2020. Deze daling komt grotendeels door de invoering van een nieuwe ggz-bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel, per 1 januari 2022. Door administratieve voorbereidingen op het nieuwe systeem zullen ggz-kosten voor 2021 eenmalig lager zijn en verschuiven naar 2022.

Door: Nationale Zorggids