Normal_babybed_vondeling_wieg

Binnen de proeftuin Geboortezorg Flex in Zuid-Limburg krijgen gezinnen gratis en/of langere kraamzorgondersteuning. Gezinnen die voor het eerste in aanmerking komen zijn van oktober 2021 tot eind 2022 vrijgesteld van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg. Zorgverzekeraars CZ en VGZ ondersteunen het project, waarbinnen 250 kwetsbare gezinnen extra ondersteuning kunnen krijgen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

Steeds meer kwetsbare gezinnen in Limburg hebben nauwelijks of geen kraamzorg, omdat ze een wettelijke eigen bijdrage van 4,60 euro per uur moeten betalen. Het maximale aantal uren blijkt daar bovendien lang niet altijd genoeg ondersteuning te bieden. Kinderen in Zuid-Limburg worden vaker dan in elders in het land te vroeg geboren en ook is het aantal kinderen met een aangeboren afwijking er relatief hoog. Met de proeftuin Geboortezorg Flex moet daar verandering in komen.

250 kwetsbare gezinnen 

150 kwetsbare gezinnen zijn tussen oktober 2021 en eind 2022 vrijgesteld van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg. Zij krijgen dus tijdens de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling gratis kraamzorg thuis. Honderd andere gezinnen krijgen langere kraamzorg. De kosten worden betaald door de zeven gemeenten in Parkstad Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Samenwerkingsverband

Het regionale programma ‘Trendbreuk’ is een samenwerkingsverband van gemeenten, de provincie Limburg, zorgverzekeraars, kennisinstituten, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven, en heeft als doel de gezondheidsachterstanden in de regio in te halen op het niveau van de rest van Nederland. De proeftuin Geboortezorg Flex is hier onderdeel van.

Door: Nationale Zorggids