Normal_stethoscoop_rekening_factuur

Sinds eind vorige week is de handreiking patiëntgerichte zorginkoop, die is opgesteld door Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en verschillende patiëntenorganisaties, online beschikbaar. Er is een versie gemaakt voor zorgverzekeraars en eentje voor patiëntenorganisaties. De handreiking geeft uitleg over zorginkoop, patiëntenparticipatie en bevat voorbeelden en praktische tips. Dit meldt MIND. 

Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties die willen werken aan patiëntgerichte zorginkoop, kunnen dan met de handreiking doen. Zo is er aandacht voor de wensen en behoeften van patiënten, het zo effectief mogelijk inzetten van ervaringen van patiënten en inbreng van patiënten in het inkoopproces. 

Door: Nationale Zorggids