Normal_zorgverzekeraar_cz_verandert_werkwijze_na_onderzoek_privacy-autoriteit

Zorgverzekeraar CZ verandert de werkwijze bij machtigingsaanvragen. De verzekeraar voldoet daarmee aan de last onder dwangsom die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in februari 2020 had opgelegd. Dit meldt AP in een persbericht. 

 

De AP oordeelde vorig jaar na onderzoek dat de werkwijze van CZ bij machtigingsaanvragen in strijd was met de privacywetgeving. Bij een machtigingsaanvraag vraagt een verzekerde vooraf akkoord aan de zorgverzekeraar voor de vergoeding van bepaalde zorg.

CZ verwerkte destijds in een aantal gevallen meer medische gegevens dan noodzakelijk was om zulke machtigingsaanvragen te beoordelen. Het ging om aanvragen van verzekerden die medisch-specialistische revalidatiezorg nodig hadden. Bijvoorbeeld na een complexe botbreuk of een aandoening aan de motoriek.

Hiervoor legde de autoriteit CZ destijds een last onder dwangsom op. Daartegen ging de zorgverzekeraar in beroep bij de bestuursrechter. Tijdens deze procedure zijn de AP en CZ in gesprek gegaan over de aanpassing van de standaardwerkwijze van de verzekeraar.

Leidraad voor beoordeling

CZ werkt nu met een nieuwe leidraad voor de beoordeling van machtigingsaanvragen voor medisch-specialistische revalidatie zonder opname. De AP heeft geconstateerd dat de zorgverzekeraar op dit punt voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd.

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: "Wij vinden dat CZ met deze nieuwe leidraad voortaan veel beter aan verzekerden uitlegt welke medische gegevens nodig zijn om hun aanvraag te beoordelen en waarom. Ook waarborgt CZ met deze leidraad voortaan niet méér informatie van de verzekerde te verwerken dan noodzakelijk is. We zijn dan ook heel tevreden met de stappen die CZ heeft gezet. Daarbij komt dat deze leidraad mogelijk ook als blauwdruk kan gelden voor andere zorgverzekeraars en de gehele sector."

Klachten over CZ

In totaal hebben 12 verzekerden een klacht ingediend bij de AP en gevraagd om handhavend op te treden tegen CZ. Zij zijn van mening dat de verzekeraar voor de beoordeling van hun aanvragen voor revalidatiezorg te veel medische persoonsgegevens heeft verwerkt.

CZ heeft de betreffende medische persoonsgegevens van deze verzekerden inmiddels verwijderd.

Door: Nationale Zorggids