Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Het is voor zorgverzekeraars niet direct aantrekkelijk om de zorg van een ziekenhuis te verplaatsen naar de huisarts. Hoewel het kan leiden tot meer passende zorg en minder zorgkosten, zorgt minder ziekenhuiszorg ervoor dat verzekeraars minder inkomsten hebben vanuit het risicovereveningsfonds. Dit kan hervormingen in de zorg tegengaan, zeggen universitair hoofddocent Richard van Kleef van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en zijn collega’s. Dit meldt ESHPM. 

Het risicovereveningfonds voorziet zorgverzekeraars van geld voor patiënten die meer zorg nodig hebben, zoals mensen met een beperking en chronisch zieken. Door het extra geld hoeven verzekeraars niet te selecteren op gezondheid, wat leidt tot uitsluiting.

De hoeveelheid geld die verzekeraars krijgen, hangt onder meer af van het aantal ziekenhuisbehandelingen in het voorgaande jaar. Zijn er minder behandelingen, dan heeft dat gevolgen voor de bijdrage. Een verlaagde vereveningsbijdrage voor verzekeraars, kan er dus voor zorgen dat zij niet willen meewerken aan substitutie, ofwel de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar huisartsen. 

Door: Nationale Zorggids