Normal_geld

Op 21 september 2021 is ggz-aanbieder Stepwork Transgenderzorg door de rechtbank failliet verklaard. De zorgverzekeraars gaan de curator die is aangesteld ondersteunen, zodat verzekerden die momenteel in zorg zijn bij Stepwork Transgenderzorg de komende periode geholpen kunnen blijven worden. Dit meldt VGZ in een persbericht. 

 

Daarnaast stellen de zorgverzekeraars alles in het werk voor mensen die op de wachtlijst bij Stepwork Transgenderzorg staan, om samen met de curator te kijken bij welke zorgaanbieder ze terecht kunnen. Inzet is om in afstemming met andere aanbieders van transgenderzorg te zorgen dat eventuele herplaatsing op een wachtlijst rekening houdt met nood en de datum van inschrijving bij Stepwork.

Financiële problemen

Eind augustus 2021 heeft Stepwork Transgenderzorg de zorgverzekeraars geïnformeerd over haar financiële problemen, nadat ze dat eerder bij de NZa had gedaan. Een aantal patiënten heeft zich met vragen en klachten over de kwaliteit van de zorg bij de onze zorgadviseurs gemeld. Deze signalen zijn ook gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Afgelopen drie weken is veelvuldig overleg geweest tussen verschillende zorgverzekeraars en Stepwork om inzicht te krijgen in de financiële problematiek, het aantal mensen in behandeling, het aantal behandelaren en de continuïteit van de zorg. Dat inzicht is helaas onvoldoende verstrekt, aldus VGZ. 

Nauw overleg

De zorgverzekeraars hebben afgelopen periode daarom ook nauw overleg gevoerd met de Nederlandse Zorgautoriteit, patiëntenorganisatie Transvisie, de Kwartiermaker Transgenderzorg en het Ministerie van Volksgezondheid over de te nemen stappen bij een mogelijk faillissement. Hiervoor is door de zorgverzekeraars een actieplan opgesteld. Nu de instelling failliet is verklaard, zullen de zorgverzekeraars dit plan in samenspraak met de curator verder uitwerken en alles in het werk stellen om continuïteit van zorg voor de betrokken verzekerden goed te organiseren.

Mensen die al in behandeling zijn bij Stepwork of op de wachtlijst staan worden zo snel mogelijk via de curator geïnformeerd. Het advies voor mensen op de wachtlijst of in behandeling bij Stepwork is om bericht van Stepwork af te wachten, voordat je zelf actie onderneemt.

Voor VGZ-verzekerden met vragen of zorgen staan de zorgadviseurs klaar. Ze kunnen met hen contact opnemen via 088 - 131 16 11 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Patiëntenorganisatie Transvisie is bereikbaar voor steun, advies en een luisterend oor via 085 - 130 38 46.

Door: Nationale Zorggids