Normal_medicijnen_geld_farmaceut

In 2020 is er door de coronapandemie veel reguliere zorg stil komen te liggen. Het lijkt erop dat de reguliere zorg in 2021 weer aan het herstellen is. Waar in 2020 de reguliere zorgkosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) met 4,4 procent daalden ten opzichte van 2019, stijgen de reguliere zorgkosten in 2021 weer met 9,4 procent ten opzichte van 2020. De totale kosten in de Zvw komen in 2021 uit op 48,3 miljard euro. Dit meldt Zorginstiuut Nederland op basis van de voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het tweede kwartaal van 2021. 

De meeste zorgsectoren laten weer een kostenstijging zien in lijn met voorgaande jaren. De kosten in de medisch-specialistische zorg stijgen met 980 miljoen euro (3,9 procent). Hieronder vallen ook de geneesmiddelen die onderdeel zijn van een behandeling in het ziekenhuis (intramurale geneesmiddelen). De kosten van geneesmiddelen die op doktersrecept zijn op te halen bij de apotheek (extramurale geneesmiddelen) lijken achter te blijven en tonen een opvallende daling van 121 miljoen euro (2,4 procent).

Wgp-effect

Ruim 100 miljoen euro van deze daling valt te verklaren door het ‘Wgp-effect’ (Wgp: Wet geneesmiddelenprijzen). Voor het bepalen van de prijzen van geneesmiddelen in Nederland wordt gekeken naar de geneesmiddelenprijzen in verschillende andere landen. In deze prijsvergelijking met andere landen is Duitsland vervangen door Noorwegen. Doordat de geneesmiddelenprijzen in Noorwegen lager liggen dan in Duitsland, zijn de prijzen van sommige geneesmiddelen in Nederland ook gedaald.

Een aannemelijke verklaring voor de overige 21 miljoen euro van de kostendaling in de extramurale geneesmiddelenzorg is de coronapandemie. Tijdens de coronapandemie gingen minder mensen naar de huisarts of het ziekenhuis en daardoor waren er ook minder nieuwe gebruikers van geneesmiddelen.

Effect vaccineren te zien in dalende coronakosten

Door de coronapandemie waren er in 2020 veel extra zorgkosten. In 2021 dalen deze extra zorgkosten naar verwachting met 369 miljoen euro (27,6 procent). In totaal komt dit uit op 970 miljoen euro aan extra zorgkosten door corona in 2021. De dalende kosten lijken een indirect gevolg van het vaccineren. Er gaan minder coronapatiënten naar het ziekenhuis en de ligduur per patiënt is afgenomen.

Door: Nationale Zorggids