Normal_anticonceptie__voorbehoedsmiddelen__spiraaltje__pil

Woensdagmiddag wees de Rechtbank Den Haag de vordering van Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak en ruim 7000 mede-eisers voor gratis anticonceptie af. Dit is teleurstellend, volgens de eisers, omdat hiermee de indirecte discriminatie van de huidige manier waarop toegang tot anticonceptie wordt geregeld, niet wordt opgeheven. Zelfs als de kosten beperkt zijn, is het feit dat vrouwen ervoor opdraaien terwijl iedereen ervan profiteert, discriminatoir. Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak gaan nu het vonnis kritisch bestuderen en overleggen met de advocaten over een eventueel hoger beroep. Dit meldt Clara Wichmann. 

Het goede nieuws is wel, aldus Femke Zeven, woordvoerder voor Bureau Clara Wichmann, dat de Rechtbank bevestigt dat er een verplichting ligt op de Staat om anticonceptie goed toegankelijk te maken: dat is juridische winst. De Rechtbank stelde echter ook dat deze toegang op dit moment voldoende gewaarborgd wordt en dat er nu geen sprake is van genderdiscriminatie.

Fundamenteel reproductief recht

"Anticonceptie is een fundamenteel reproductief recht. Het was de hoogste tijd voor een structurele oplossing, maar deze heeft de Rechtbank vandaag helaas niet durven bieden. Hierdoor blijft het zo dat vrouwen en mensen met een baarmoeder nog steeds niet vrij kunnen kiezen voor anticonceptie, laat staan voor de vorm die het beste bij ze past", aldus Zeven.

Wel erkende de rechter dat er politiek en maatschappelijk draagvlak is voor gratis anticonceptie.Woensdag is er een amendement aangekondigd door Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks), Attje Kuiken (PvdA) en Maarten Hijink (SP) als voorzet om anticonceptie gratis te maken. Als dit amendement wordt aangenomen, kunnen zorgaanbieders de kosten voor anticonceptie declareren bij de overheid zodat anticonceptie gratis wordt.

Draagvlak

“Er is keer op keer aangetoond dat het draagvlak in de samenleving voor gratis anticonceptie groot is: al ruim twee jaar geleden begonnen we met een petitie met ruim 55.000 medestanders en er zijn al eerdere moties in de Kamer met een meerderheid aangenomen. Het is tijd dat het nu voor eens en voor altijd geregeld wordt.” - Eline Peters, DeGoedeZaak.

Door: Nationale Zorggids