Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Het gedrag van zorgverzekeraars op de polismarkt laat een gemengd beeld zien, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit in de monitor zorgverzekeringen 2021. Er zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, zoals meer nadruk op gezondheid en het voorkomen van zorg door het eigen risico voor bepaalde zorg niet toe te passen. Maar de NZa ziet ook minder positieve ontwikkelingen: de polissen die er zijn, zijn vaak weinig onderscheidend en er is een gerichte focus op prijs en op jonge en gezonde overstappers. Dit meldt de NZa. 

Voor consumenten kunnen ook onderwerpen belangrijk zijn zoals preventie, de juiste zorg op de juiste plaats, samenwerking in de regio en duurzaamheid. Maar dan moet dat wel meer onder de aandacht van verzekerden worden gebracht. De NZa vindt dat verzekeraars zich meer zouden moeten onderscheiden op basis van dienstverlening aan verzekerden en de zorginkoop. Alleen zo kunnen zij ervoor blijven zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan rekenen op tijdige toegang tot goede zorg.

Passende zorg en goede keuzebegeleiding

Zorgverzekeraars kunnen zich onderscheiden door meer zorginhoudelijke afspraken te maken of door niet meer bij alle aanbieders bepaalde zorg in te kopen. Verzekerden met zo’n polis krijgen dan toegang tot die aanbieders die echt werk maken van passende zorg en dus alleen zorg leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen. Bij de keuze voor een zorgverzekering is het van groot belang dat verzekerden de gevolgen van hun keuze overzien. Goede keuzebegeleiding is daarvoor cruciaal. Zo kunnen ze de polis kiezen die het beste bij hun past.

Door: Nationale Zorggids