Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Heldere informatie over de inhoud, de kwaliteit en de prijs van zorg is belangrijk voor verzekerden. Daarmee kunnen zij weloverwogen kiezen voor een zorgverzekering, zorgaanbieder of behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverzekeraars om verzekerden uiterlijk 12 november te informeren over de zorgverzekeringspremie en zo transparant mogelijk te zijn over het gecontracteerd zorgaanbod voor 2022. De Zorgautoriteit past per 1 april 2022 de regeling ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ aan om de informatievoorziening nog meer te verbeteren. Dit meldt de NZa. 

De NZa vindt dat het gecontracteerd zorgaanbod al zoveel mogelijk bekend moet zijn bij de start van het overstapseizoen op 12 november 2021. De coronapandemie en de daarmee gaande onzekerheid, maakt het naar verwachting moeilijker voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om afspraken te maken. Wel vraagt de Zorgautoriteit zorgverzekeraars duidelijk te zijn over het gecontracteerde zorgaanbod en zoveel mogelijk uniform te communiceren over wat de gevolgen zijn voor verzekerden als er (nog) geen contract is gesloten.

Keuzebegeleiding

Goede keuzebegeleiding door zorgverzekeraars helpt consumenten om een passende zorgpolis te kiezen. De NZa vindt het belangrijk dat zorgverzekeraars niet alleen informatie geven over de prijs maar ook bijvoorbeeld preventie, samenwerking in de regio en duurzaamheid onder de aandacht brengen. Ook dat zijn aspecten waar verzekerden hun keuze voor een zorgpolis op kunnen baseren. Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om deze informatie op een begrijpelijke manier bekend te maken bij verzekerden.

Nieuwe regeling

Per 1 april 2022 past de NZa de regeling ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ aan om de informatievoorziening aan (aspirant)verzekerden nog meer te verbeteren. Met de herziening wordt geborgd dat de informatie die door zorgverzekeraars wordt aangeboden, de consument beter ondersteunt in het maken van een weloverwogen keuze.

Door: Nationale Zorggids