Normal_stethoscoop_rekening_factuur

De zorgpremie van de VGZ Ruime Keuze (naturapolis) bedraagt volgend jaar 132,65 euro per maand. De premie voor de naturapolis is in 2021 124,45 euro. Dat betekent een premiestijging van ruim 8 euro. Toch zegt de verzekeraar een concurrerende premie te kunnen bieden ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt. Mede vanwege corona, houdt de druk op de zorg aan en blijven de zorgkosten stijgen, zegt CMO Frank Elion van Coöperatie VGZ. Dit meldt de verzekeraar. 

Alle zorgverzekeraars ontvangen vanuit het Zorgverzekeringsfonds een bijdrage om onvoorziene coronakosten gedeeltelijk op te vangen. Elion: “Omdat we begrijpen dat de zorgpremie een grote kostenpost is voor iedereen, hebben we vorig jaar besloten deze bijdrage direct terug te geven aan onze leden. Daarom hadden wij vorig jaar al een scherpere premie.”

Zorg in alle ziekenhuizen

De onzekerheid die corona met zich meebrengt, maakt ook het sluiten van contracten met bijvoorbeeld ziekenhuizen ingewikkelder. Het is begrijpelijk dat mensen zich – juist nu – zorgen maken over het zorgaanbod. Om die reden vindt VGZ het belangrijk dat haar leden ook het komend jaar in alle ziekenhuizen terecht kunnen. "Wel kan het zo zijn dat we leden verwijzen naar een alternatief aanbod, bijvoorbeeld vanwege de druk op de zorg. Onze zorgadviseurs zoeken in dat geval samen met leden naar een passende zorgaanbieder”, aldus Elion.

Werken aan toekomstbestendige zorg

Zorgverzekeraar VGZ werkt samen met leden, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Zo benut ze de mogelijkheden die digitalisering en nieuwe technologieën bieden om de zorg beter en slimmer te organiseren. In de overtuiging dat Nederland gezonder wordt en de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft als leden meer grip hebben op hun eigen gezondheid en zorg, aldus de verzekeraar.

Door: Nationale Zorggids