Normal_stethoscoop_rekening_factuur

Het nieuwe kabinet kiest voor Passende zorg. In het coalitieakkoord staat dat deze aanpak voortaan de norm is om zorg voor iedereen goed en toegankelijke te houden. Volgens ZiN-bestuursvoorzitter Sjaak Wijma staat de samenleving voor de uitdaging om de zorg goed te regelen, met elkaar en binnen het beschikbare budget. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

ZiN, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en steeds meer zorgpartijen werken al ruim een jaar aan de fundamenten van Passende zorg.  In het advies ‘Samenwerken aan Passende zorg: de toekomst is nú’ presenteerden het Zorginstituut en de NZa eind 2020 Passende zorg als aanpak om de zorg voor iedereen goed en toegankelijk te houden, zonder grote kosten- en premiestijgingen.

‘De zorg anders organiseren’

“Passende zorg gaat niet om minder of meer, maar om het ánders organiseren van zorg,” aldus Wijma. “Als samenleving staan we ook voor andere uitdagingen, zoals klimaat en woningbouw, die veel geld gaan kosten. Dat vraagt om een andere aanpak om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Die aanpak is Passende zorg.”

De 4 principes van Passende zorg

Centraal bij Passende zorg staan 4 principes voor de organisatie en het aanbieden van zorg. In het coalitieakkoord staan ze letterlijk opgesomd, te weten Passende zorg:

  • is effectieve zorg (die overbehandeling voorkomt);
  • is gericht op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven;
  • komt tot stand tussen patiënt en zorgverlener;
  • wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd.

De 4 principes vormen het uitgangspunt bij het opnieuw organiseren van de zorg. Van het vaststellen welke zorg wordt vergoed en de financiering ervan, tot het gesprek tussen patiënt en arts over welke zorg gepast is en op welke plek die wordt gegeven: zoveel mogelijk dichtbij.

Door: Nationale Zorggids