In 2022 wordt gedeeltelijke macronacalculatie toegepast

Verzekeraars mogen in 2022 gedeeltelijke macronacalculatie toepassen als blijkt dat hun verzekerden onevenredig veel zorgkosten maken. Dat meldt Skipr.

Door gedeeltelijke macronacalculatie toe te passen, stijgen de zorgpremies minder snel. Zorgverzekeraars met leden die onevenredig veel zorg nodig hebben, kunnen hiervoor gecompenseerd worden. Het ministerie van Volksgezondheid en de verzekeraars zijn een macronacalculatie van 70 procent overeengekomen.

Door: Nationale Zorggids