Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Zorgverzekeraars VGZ, Univé, IZA en UMC hebben opnieuw een boete opgelegd gekregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij moeten ieder 9.500 euro betalen voor het niet op tijd publiceren van wijzigingen voor logopedie. Artikel 7 van de regeling transparantie voor de zorginkoop. Vorig jaar legde de NZa dezelfde zorgverzekeraars ook een boete op voor het niet tijdig publiceren van wijzigingen in het inkoopproces voor mondzorg, farmaceutische zorg en hulpmiddelen. Dit meldt de NZa. 

Volgens de NZa is het belangrijk dat een zorginkoopproces transparant is om tot goede afspraken te komen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Overtreding van regels die deze transparantie borgen, kan de positie van zorgaanbieders bij de zorginkoop ondermijnen. Ook blijkt het een jaarlijkse bron van ergernis voor zorgaanbieders.

Op de hoogte blijven

Het is belangrijk dat een zorgverzekeraar wijzigingen tijdig, gemotiveerd en op dezelfde wijze bekend maakt als waarop de oorspronkelijke informatie bekend is gemaakt. Iedere geïnteresseerde zorgaanbieder kan daardoor volledig op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in het zorginkoopproces. Op die manier blijft het proces transparant en kan de zorgaanbieder duidelijk aangeven wat hij te bieden heeft. Daarnaast draagt het volgens de NZa bij aan het zorgvuldig invullen van de zorgplicht door de zorgverzekeraar.

Regeling overtreden

Uit onderzoek door de NZa blijkt dat VGZ Zorgverzekeraar N.V., N.V. Univé Zorg, IZA Zorgverzekeraar N.V. en N.V. Zorgverzekeraar UMC  artikel 7 van de regeling inderdaad hebben overtreden. Zij hebben een wijziging in het inkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop, het zorginkoopproces, niet op de juiste wijze bekend gemaakt.

Door: Nationale Zorggids