Gemeenten moeten statushouders over Nederlandse zorgstelsel inlichten

Gemeenten zijn vanaf dit jaar verplicht om statushouders voor te lichten over het Nederlandse zorgstelsel en de bijbehorende zorgverzekeringen. Omdat statushouders nog niet bekend zijn met het Nederlandse zorgstelsel lopen ze meer risico om schulden te maken. Dat meldt de zorgverzekeringslijn. 

Om dit te voorkomen is er in het nieuwe inburgeringstelsel dat dit jaar is ingegaan bepaald dat statushouders met een bijstandsuitkering het eerste halfjaar financieel ontzorgd moeten worden.

Zelfredzaamheid

Daarnaast wordt financiële zelfredzaamheid gestimuleerd. Na het halfjaar waarin ze ontzorgd worden, moeten statushouders hun eigen financiën op orde houden. Daarom is het belangrijk dat statushouders weten hoe het Nederlandse zorgstelsel en de verplichte zorgverzekering werken.

Tips

De zorgverzekeringslijn geeft degenen die statushouders hierbij begeleiden tips en trainingen. Tijdens deze training wordt uitgelegd hoe je de juiste informatie op een simpele manier uitlegt.

Door: Nationale Zorggids