Normal_normal_geld__pennen__contract__afspraak

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en vvt-instelling De Zorgcirkel gaan drie jaar lang samenwerken aan het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg, waarbij zelfstandigheid, thuis en digitale zorg centraal staan. De partijen noemen de driejarige overeenkomst die ze hebben ondertekend ‘domeinoverstijgend’. Dit meldt Skipr. 

De Zorgcirkel is van plan om de ouderenzorg te herinrichten en te werken met maatwerkoplossingen. Wonen in het verpleeghuis zal niet meer de logische eerste stap zijn. Eerst kijkt de organisatie samen met naasten, buren, vrijwilligers en vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar wat er thuis en digitaal mogelijk is.

Financieringsscheiding 

Doordat de partijen domeinoverstijgend werken, is er geen voor Zilveren Kruis geen financieringsscheiding meer tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet. Dit betekent meteen dat de inhoud van de zorg centraal staat.

Door: Nationale Zorggids