Normal_copyright_stockfreeimages_medicijnen_pillen_medicatie

Zorginstituut Nederland heeft samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een werkwijze ontwikkeld om (innovatieve) medicijnen eerder beschikbaar te maken voor patiënten. Dit kan door de beoordeling voor vergoeding van medicijnen (deels) al tegelijkertijd met de beoordeling voor toelating tot de markt uit te voeren. Normaal gebeurt dit pas na elkaar. Met deze nieuwe werkwijze blijft de beoordeling voor de vergoeding van een medicijn net zo zorgvuldig als normaal, maar is deze wel zo’n 3 maanden eerder klaar. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

 

De zogenoemde parallelle procedure is in mei 2019 gestart als een pilot van het Zorginstituut en het CBG. Aan de pilot deden 7 geneesmiddelen mee. Eén medicijn daarvan was Rybelsus, een medicijn tegen diabetes mellitus type 2. Eind mei 2020 lag er een positief beoordelingsrapport van het Europees Medicijnagentschap over de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van dit medicijn. Omdat het Zorginstituut de beoordeling voor de vergoeding toen ook vrijwel had afgerond, kon het vergoedingsadvies al op 4 juni 2020 naar de minister van Volksgezondheid. Deze nam het advies over: Rybelsus wordt sinds 1 augustus 2020 uit het basispakket vergoed. Daarmee was Nederland een van de eerste landen in de Europese Unie waar Rybelsus vergoed wordt.

In de pilot hebben het Zorginstituut en het CBG samengewerkt met de koepels van de farmaceutische industrie (VIG en HollandBIO) om de procedure zo goed mogelijk vorm te geven. Vanaf februari 2022 bieden het Zorginstituut en het CBG de parallelle procedure als standaardoptie aan.

Meer aanmeldingen voor gelijktijdige beoordeling

Het Zorginstituut en het CBG vertrouwen erop dat met deze blijvende samenwerking meer farmaceutische bedrijven medicijnen zullen aanmelden voor een gelijktijdige beoordeling.

Voor een parallelle beoordeling is vroegtijdig contact van het farmaceutische bedrijf met het Zorginstituut en het CBG noodzakelijk. Ook moet het bedrijf tijdens de EMA-registratieprocedure het definitieve vergoedingsdossier indienen bij het Zorginstituut.

Door: Nationale Zorggids