Normal_pexels-pixabay-40568

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft KPMG een stapsgewijze aanpak uitgewerkt voor het ontwikkelen en implementeren van zorgbundels. Hiermee bieden de partijen geïnteresseerde zorgaanbieders en zorgverzekeraars concrete handvatten voor de ontwikkeling van zorgbundels. Ook gebruikten ze deze leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van drie zorgbundels in de heelkunde. Dit meldt de NZa. 

Zorgbundels kunnen mogelijk voor een deel van de electieve – planbare – zorg een waardevol middel zijn om passende zorg te stimuleren en daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeteren. Om meer inzicht op te doen over deze relatief nieuwe bekostigingsmogelijkheid, wil de NZa gebruik maken van deze leidraadom samen met partijen een select aantal zorgbundels te ontwikkelen en te implementeren.

Zorgbundels

Met een zorgbundel worden contractafspraken gemaakt over een integraal pakket aan zorg, bijvoorbeeld voor een bepaalde aandoening of per patiëntengroep. De zorgaanbieder krijgt een vast bedrag per zorgbundel in plaats van een bedrag per individuele (of set van) verrichting(en). Een zorgbundel stimuleert zorgprofessionals en zorgaanbieders om nauwer samen te werken en de zorg efficiënter rondom de patiënt te organiseren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor preventie en innovatie.

Breed inzetbaar

KPMG heeft, in opdracht van de NZa en met input van de NVvH en NZa, verkend op welke wijze drie zorgbundels in de heelkunde ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden. Het gaat daarbij om de aandoeningen darmkanker, etalagebenen en heupfracturen bij ouderen. Het stappenplan met concrete handvatten is echter generiek van aard en ook toepasbaar binnen andere specialismen. Daarmee is de leidraad interessant voor alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars die willen experimenteren met zorgbundels.

Door: Nationale Zorggids