Maatschappelijke organisaties kunnen weer een beroep doen op MenzisFonds

Sinds maandag komen maatschappelijke organisaties met projecten die de leefkracht bevorderen weer in aanmerking voor een bijdrage van het MenzisFonds. Aanmelden is nu mogelijk. Dat meldt Menzis.

Het gaat om niet-commerciële organisaties met plannen die de leefkracht vergroten. Onder leefkracht wordt fysieke en mentale fitheid verstaan. Ook meedraaien in de maatschappij is een belangrijk aspect van leefkracht. Leefkracht draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Bijdrage

De maximale bijdrage per project is 2.500 euro. Elke regio heeft 15.000 euro te besteden, dus minstens zes plannen komen in aanmerking voor een bijdrage uit het MenzisFonds.

Door: Nationale Zorggids