Normal_euro_geld_betalen__4_

De gemeente Almelo gaat nog strenger controleren op zorgfraude. Binnen de wet Bibob gaat het nieuwe zorgaanbieders uitgebreider screenen. Binnen een pilot onder zorgaanbieders die subsidie voor beschermd wonen aanvroegen, bleek de aanpak succesvol. Dit meldt RTV Oost. 

Omdat de pilot succesvol was, wordt de wet Bibob (wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) nu binnen het hele sociale domein ingezet als er twijfels zijn over de intenties van zorgaanbieders. Waar de meeste Twentse gemeenten zorgaanbieders eerst een contract aanbieden voordat ze gaan screenen, screent Almelo eerst voordat instellingen een contract krijgen. “Met de wet Bibob kunnen we malafide zorgondernemers nóg beter weren en daarmee de kwalitatief goede zorgaanbieders beter beschermen.”

De strengere aanpak zorgt er ook voor dat Almelo minder vaak onterecht uitgekeerd zorggeld hoeft terug te eisen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky