Normal_normal_geld__pennen__contract__afspraak

Mensen die een overstap overwegen naar een andere zorgpolis hebben het recht op duidelijke informatie over de prijs, inhoud en de kwaliteit van zorg. Zo kunnen zij aan het einde van het jaar een weloverwogen keuze maken voor de best passende zorgverzekering. Er zijn volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog veel verbeteringen mogelijk om mensen bruikbare informatie aan te bieden. Het aantal nauwelijks verschillende polissen moet worden verkleind en het is belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de volgende overstapperiode hun contractafspraken eerder afronden. Dit meldt de NZa. 

In de afgelopen overstapperiode zag de NZa een toename in het aantal zorgpolissen. Dit maakt het overzicht voor de verzekerde lastiger. Een duidelijker polisaanbod kan bereikt worden door het aantal polissen met slechts kleine verschillen in gecontracteerd aanbod of vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te verminderen en alleen nieuwe polissen aan te bieden die inhoudelijk écht anders zijn.

Late contractafspraken

Ook zag de toezichthouder dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders veel later waren met het sluiten van contracten dan in de vorige overstapperiode. Dit komt onder andere door de financiële onzekerheid als gevolg van corona. Zorgverzekeraars zijn naar consumenten toe wel duidelijk over met wie wel of (nog) niet een contract is gesloten en wat daar de financiële gevolgen van zijn. Maar doordat veel contracten pas zeer laat rond zijn weten verzekerden ook pas laat of het ziekenhuis van hun keuze gecontracteerd is. Dat vindt de NZa een onwenselijke ontwikkeling, omdat onzekerheid over het gecontracteerde aanbod voor verzekerden een drempel kan vormen om over te stappen.

Door: Nationale Zorggids