Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Informatie voor verzekerden die belangrijk is voor het maken van een keuze voor een zorgverzekering is vaak wel te vinden op websites van zorgverzekeraars en vergelijkingssites. Alleen is deze informatie niet altijd goed te begrijpen voor alle verzekerden. Dit is vooral te zien bij informatie over verschillende polissen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in de Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022. Het rapport is dinsdag 5 april aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Verzekerden kunnen ieder jaar wisselen van zorgverzekeraar tijdens het overstapseizoen. Dat houdt zorgverzekeraars scherp om hun best te doen om polissen aan te bieden die goed passen bij de situatie en voorkeuren van verzekerden. Voor verzekerden is het belangrijk dat zij een keuze kunnen maken op basis van informatie die goed te vinden en begrijpelijk is, aldus Nivel.

Ingewikkeld taalgebruik in polisoverzichten

Het merendeel van de verzekerden gaf aan dat ze de informatie van zorgverzekeraars over de premie en de dekking van de basisverzekering (zeer) begrijpelijk vinden. Deze informatie wordt vaak gegeven via polisoverzichten die zorgverzekeraars op hun website presenteren. Hier staan de premie en vergoedingspercentages over het algemeen duidelijk in, zo blijkt uit een werksessie met verzekerden. Er worden in de polisoverzichten echter ook termen gebruik die niet voor iedereen begrijpelijk zijn. Uit taalanalyses blijkt dat er vaak abstracte woorden en vaktermen in polisoverzichten staan (zoals ‘beperkt aantal gecontracteerde zorgaanbieders’). Ook wordt er regelmatig formele taal gebruikt. Dit maakt het vooral voor mensen met minder taalvaardigheden lastig om informatie over de polissen te begrijpen.

Verschillen tussen basispolissen onduidelijk

Een groot deel van de verzekerden weet niet wat het verschil is tussen de soorten basisverzekeringen. Voor velen is de informatie over de verschillen tussen natura- en restitutiepolissen en de contractering van zorgverleners niet begrijpelijk. De verschillen die er zijn tussen verschillende naturapolissen van dezelfde zorgverzekeraar zijn nog minder duidelijk. De terminologie die zorgverzekeraars gebruiken bij de verschillende naturapolissen is niet altijd consistent. Zo was er in de ene polis bijvoorbeeld sprake van ‘geselecteerde zorgverleners’ en in de andere van ‘gecontracteerde zorgverleners’. Daardoor kan het lastig zijn verschillende polissen te vergelijken.

Informatie over polissen kan begrijpelijker

Het onderzoek laat zien dat informatie over polissen op websites van verzekeraars en vergelijkingssites begrijpelijker kan voor verzekerden, aldus onderzoekers van het Nivel. Zo is een aanbeveling om minder moeilijke woorden en abstracte termen te gebruiken. Ook zou het goed zijn om de terminologie in overzichten van verzekeraars consistent te maken.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/informatie-van-zorgverzekeraars-vaak-wel-vindbaar-maar-niet-altijd-goed-te-begrijpen-voor, geraadpleegd op 6-4-2022