Zilveren Kruis stuurt brief met aanbevelingen naar ministerie

Het Zilveren Kruis wil dat het kabinet meer daadkracht toont op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen, preventie en digitalisering. De zorgverzekeraar stuurde vrijdag een brief met aanbevelingen naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat meldt Skipr.

Deze brief bevat tien aanbevelingen om vooruitgang te boeken op deze gebieden. Het Zilveren Kruis wil dat het ministerie van VWS verschillende initiatieven, zoals Preventieakkoord en het Woon-Zorgakkoord, beter op elkaar aan laat sluiten.

Urgentie

De zorgverzekeraar wil dat preventie meer aandacht krijgt. Interventies zouden in het basispakket opgenomen moeten worden. Daarnaast moet deze preventie beter verrekend worden tussen zorgverzekeraars en andere partijen. Door de huidige risicoverevening zijn zorgverzekeraars nog terughoudend.

Ouderenzorg

Het Zilveren Kruis is er een voorstander van dat een groot deel van de woningen die nog gebouwd moeten worden levensloopbestendig wordt. Daarnaast zou het mantelzorgverlof uitgebreid moeten worden.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong