Normal_palliatieve_zorg_ouderenzorg

Voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen kan het lang duren voordat zij horen of zij hiervoor in aanmerking komen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht de werkwijze van de zeven zorgkantoren en ziet verschillen in hoe zij de toekenning uitvoeren. Zorgkantoren moeten het toekenningsproces beter organiseren om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig lang wachten op een beslissing, aldus de toezichthouder. Verwacht wordt van de zorgkantoren dat ze met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te leren. Dit meldt de NZa. 

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan een verzekerde een pgb aanvragen bij een zorgkantoor. Met dit budget bepaalt de verzekerde zelf welke zorg hij inkoopt en bij wie. De zorgkantoren hebben de verplichting ervoor te zorgen dat een aanvrager op tijd zorg kan krijgen. Hiervoor moet het binnen 8 weken beslissen of de aanvrager voor pgb in aanmerking komt. Uit onderzoek van de NZa blijkt dat dat niet altijd wordt gehaald. Het proces voor toekenning duurt dan te lang, in een extreem geval zelfs 458 dagen. Wat de NZa betreft moeten zorgkantoren meer doen om tijdig over pgb-aanvragen te beslissen.

Te veel budget

Uit het onderzoek blijkt verder dat meerdere zorgkantoren standaard het maximale beschikbare budget toekennen. Ook wanneer er minder budget is aangevraagd. Dit is niet de bedoeling, stelt de toezichthouder. Het leidt mogelijk tot een hoger gebruik van zorggelden (ondoelmatig) en het vergroot de kans dat budgethouders andere zaken dan zorg betalen vanuit hun budget. Zorgkantoren moeten van de NZa meer doen om een passend pgb-budget toe te kennen.

Lering trekken

Alhoewel zorgkantoren vrij zijn in het inrichten van het toekenningsproces denkt de NZa dat zorgkantoren van elkaar kunnen leren. De conclusie is dat zorgkantoren het toekenningsproces voor pgb-aanvragen (op onderdelen) beter kunnen organiseren en zorgkantoren worden dan ook opgeroepen dit met elkaar te bespreken. Uiterlijk 30 juni 2022 moeten de zorgkantoren de geconstateerde tekortkomingen oppakken.

Door: Nationale Zorggids