Premiedemping voor verzekerden kleurt jaarcijfers Zorg en Zekerheid

Mede dankzij een extra overheidsbijdrage voor de coronakosten, heeft Zorg en Zekerheid de stijgende zorgkosten in het tweede coronajaar goed kunnen opvangen. De regionale zorgverzekeraar verkeert in goede financiële gezondheid, maar sloot 2021 toch af met een negatief resultaat van 33 miljoen euro. Dit meldt Zorg en Zekerheid. 

Volgens bestuursvoorzitter Ton van Houten is dit negatieve resultaat het gevolg van de fors lagere premie voor 2022 dan de verwachte zorgkosten. “De teruggave uit onze reserves is in 2022 100 euro per verzekerde. Hiermee wisten wij een premiestijging voor onze verzekerden dit jaar zoveel mogelijk te beperken.” 

Premiestijging 2023

Het kabinet houdt nu al rekening met een forse premiestijging voor 2023. Zorg en Zekerheid zegt hier niet verrast over te zijn. De onzekerheden rondom corona, de stijgende zorgkosten, personeelstekorten en innovatie leiden daartoe. Wel zegt de regionale verzekeraar ook voor 2023 reserves in te zetten om de premieverhoging te beperken.

Door: Nationale Zorggids