Normal_tandarts

Veel Nederlandse tandartsen bieden Oekraïense vluchtelingen gratis behandelingen aan, omdat ze anders niet in aanmerking komen voor een tandartsbehandeling. Vluchtelingen krijgen via een speciale regeling zorg vergoed uit het basispakket, maar daar valt de tandarts niet onder. Wie in Nederland recht heeft op een zorgverzekering, moet daarvoor een aanvullend pakket afsluiten. Dit meldt RTL Nieuws.  

Tandartsen vinden dat de mondzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne niet goed is geregeld en willen dat het kabinet structurele oplossingen hiervoor aandraagt. In de tussentijd zijn de behandelingen gratis, omdat “de situatie van de Oekraïners onze leden aan het hart gaat, iedereen begrijpt immers dat er sprake is van een noodsituatie”, aldus tandartsenvereniging KNMT.

Regeling Medische Zorg Asielzoekers

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status, waardoor de toegang tot de gezondheidszorg op een andere manier moet worden georganiseerd. Zij vallen niet onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers en kunnen ook geen zorgverzekering afsluiten (tenzij de vluchteling gaat werken). Om de beschikbaarheid van medische en langdurige zorg goed te organiseren, is besloten dat de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van de beschikbaarheid van zorg.

Het ministerie van JenV werkt met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid samen met de zorgverzekeraars aan de invulling van een uitvoeringscontract, zoals dit ook is georganiseerd voor asielzoekers. Het uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk kopiëren van bestaande systemen, contracten, en de aanspraken, zoals deze ook is opgenomen in de regeling medische zorg asielzoekers. In de tussenperiode kan gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV).

Door: Nationale Zorggids