huisartsen willen meer Welzijn op Recept

In je buurt actief zijn met anderen maakt je gezonder, zo stelt Zorg en Zekerheid. Het kan wel tien extra levensjaren opleveren en zorgkosten besparen. “Daarom investeren wij vanaf het begin in Welzijn op Recept”, zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Inmiddels kan de huisarts in bijna al ‘onze’ gemeenten mensen doorverwijzen naar een welzijnscoach.” Uit recent onderzoek van Zorg en Zekerheid en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept blijkt dat 80 procent van de deelnemende huisartsen de ambitie heeft meer welzijnsrecepten uit te schrijven, want ook zij zien de meerwaarde. Dat meldt Zorg en Zekerheid.

Ruim 20 procent van de Nederlanders heeft psychosociale klachten. Zij vullen 20 tot 50 procent van het spreekuur bij de huisarts en maken veel, soms onnodige, zorgkosten. “Met Welzijn op Recept kunnen huisartsen hun patiënten iets beters bieden”, vervolgt de bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, “door niet naar de klacht maar juist naar gezondheid en welbevinden te kijken. Voor psychosociale klachten ligt de oplossing vaak in het sociale en niet in het medische domein. Met Welzijn op Recept ervaart de patiënt meer gezondheid, kwaliteit van leven en geluk en komt hij of zij minder vaak terug naar het spreekuur. Dat betekent: meer tijd voor de huisarts en minder zorgkosten.”

Ervaringen en behoefte

Zorg en Zekerheid stimuleert huisartsen al jaren om aan de slag te gaan met Welzijn op Recept. “Dit voorjaar hebben we onderzoek laten doen onder huisartsen, gemeenten en welzijnsorganisaties in onze regio”, vertelt seniorinkoper Erik Kramer. “We wilden in kaart brengen hoe Welzijn op Recept wordt uitgevoerd. In welke gemeente wil men nog starten met Welzijn op Recept en wie heeft al veel ervaring? Waar loopt men in de regio tegenaan bij het voorschrijven en het doorverwijzen naar de welzijnscoach? Tegelijkertijd wilden we kijken welke behoefte er is aan informatie en ondersteuning. En welke groeiambitie men heeft.”

Ruim 100 huisartsen, welzijnsorganisaties en gemeenten vulden de vragenlijst in. “De meerderheid van de respondenten, zo’n 76 procent, heeft ervaring met Welzijn op Recept”, vertelt Miriam Heijnders van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. “Van de huisartsen die nog geen ervaring hebben met Welzijn op Recept wil vrijwel iedereen ermee aan de slag. Ook heeft 80 procent van de huisartsen de ambitie vaker welzijnsrecepten uit te schrijven. Dat is goed nieuws.”

Verbeterpunten

Voor het zover is, moet er wel iets gebeuren. “De deelnemende huisartsen geven aan dat de samenwerking tussen zorg en welzijn niet eenvoudig is, dat hier structureel overleg voor nodig is en dat monitoren en evalueren nauwelijks gebeurt”, vervolgt Miriam Heijnders. “Ook vinden wij het belangrijk de groep huisartsen die Welzijn op Recept voorschrijft te verbreden. Dat kan ook, want veel bestanddelen van Welzijn op Recept, die belangrijk zijn bij de implementatie, zijn al aanwezig. Ze worden alleen nog niet volledig uitgevoerd of er is ruimte voor verbetering.”

Door: Nationale Zorggids