Normal_klinieken_moeten_beter_risico_s_van_implantaten_onderzoek_voor_gebruik

De NZa onderzoekt hoe zorgverzekeraars met hun inkoop kunnen inzetten op het wegwerken van wachtlijsten. Want ondanks alle inspanningen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om uitgestelde zorg te leveren, lukt het nog niet om wachtlijsten substantieel te verkorten. Door de pandemie wachten er nog steeds tussen de 100.000 en 120.000 mensen op extra zorg. Dit meldt de NZa. 

Naast onderzoek naar de zorginkoop door zorgverzekeraars, wil de NZa inzicht krijgen in het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis en in de eventuele zorgcapaciteit bij zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Ook roept de NZa ziekenhuizen op om intensiever na te gaan welke (groepen) wachtenden ergens anders geholpen kunnen worden en nadrukkelijker de samenwerking met andere zorgaanbieders te zoeken. Aanvullend vindt de toezichthouder het wenselijk dat bekendheid van wachtenden met de mogelijkheid van zorgbemiddeling wordt vergroot.

Inkoop zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor verzekerden. De NZa verwacht van hen dat zij proactief in gesprek gaan met ziekenhuizen met lange wachtlijsten en dat zij met zorgaanbieders (financiële) concrete afspraken maken die oplossingsgerichtheid stimuleren. In de komende periode vinden er controlebezoeken plaats bij de vier grootste zorgverzekeraars om vast te stellen of zij maximaal hun rol pakken in het wegwerken van de uitgestelde zorg.

Door: Nationale Zorggids