Toegang financiële producten voor mensen die kanker hadden moet beter

Mensen die in het verleden kanker hebben gehad, kunnen tegen problemen aanlopen wanneer zij gebruik willen maken van financiële producten. Zelfs jaren nadat zij genezen zijn, blijkt het soms onmogelijk om een verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een levensverzekering die nodig kan zijn voor het afsluiten van een hypotheek. Veel EU-landen en stakeholders zijn dan ook een voorstander van het nader verkennen van beleidsacties op Europees niveau, om de toegang tot financiële producten voor mensen die kanker hebben gehad te verbeteren. Dat meldt Nivel.

De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger bij het aanvragen van een financieel product. De meeste EU-landen moedigen het aan dat problemen op dit vlak op Europees niveau wordt aangepakt. Zij onderstrepen het belang van meer bewustwording met betrekking tot deze problemen. Ook zijn de EU-landen voorstander van de uitwisseling van kennis en ervaringen en vinden ze het belangrijk dat er op Europees niveau een instantie wordt opgezet om landen in actuele (wetenschappelijke) kennis te voorzien rond gelijke behandeling bij het aanvragen van financiële producten. Een aantal landen zou ook het ontwikkelen van een Code of Conduct, of gelijksoortig beleid, op Europees niveau steunen.

Ook verschillende stakeholders ondersteunen Europese maatregelen

Dat er EU-breed actie moet worden ondernomen om financiële producten toegankelijker te maken voor mensen die in het verleden kanker hadden, wordt ook breed onderschreven door stakeholders. Dit zijn onder andere vertegenwoordigers van mensen met kanker, zorgprofessionals en wetenschappers. Stakeholders vanuit de verzekerings- en financiële sectoren zijn  wat terughoudender, vanwege de complexiteit van grootschalige maatregelen. Zij geven aan dat er eerst verdiepende analyses en evaluaties van huidige maatregelen op nationaal niveau gedaan moeten worden.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meeste-eu-landen-vinden-het-belangrijk-om-de-toegang-tot-financiele-producten-voor-mensen, geraadpleegd 20-06-2022