Regionale zorgorganisaties werken samen

Omdat zorgorganisaties in Zuid-Holland Noord samenwerken, in plaats van met elkaar concurreren, is er sinds 2018 één centraal meldpunt voor eerstelijnsbedden in de regio. Inmiddels is er ook één regionale organisatie voor onplanbare nachtzorg (ReBOZ). Dat meldt Zorg en Zekerheid. 

Zorgprofessionals zijn schaars en zeer belangrijk. Mede daarom pleit Zorg en Zekerheid ervoor de zorg waar mogelijk slimmer te organiseren. Dat doen we door regionale zorgorganisaties te stimuleren gebruik te maken van e-health en intensiever met elkaar samen te werken. Zo kan het schaarse zorgpersoneel efficiënter worden ingezet en kunnen meer mensen zorg krijgen. In 2018 resulteerde dit in het eerste centrale aanmeldpunt voor eerstelijnsbedden.

Eerstelijnsverblijf

Zorg en Zekerheid kiest er nog steeds bewust voor om geen plafond in te stellen voor eerstelijnsverblijven. "Dit wijkt af van het beleid van andere zorgverzekeraars”, bevestigt Michel Lambeek van Zorg en Zekerheid. “Mensen worden steeds ouder, de vergrijzing zet door. Mooi dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar soms gaat het gewoon even niet meer. Of kunnen mensen na een behandeling in het ziekenhuis nog niet terug naar huis. Een verblijf in een eerstelijnsbed is dan een betere oplossing.”

Onplanbare nachtzorg

Inmiddels werken vijf zorgorganisaties intenstief samen binnen de regionale organisatie ReBOZ (Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg). Zorg en Zekerheid stond aan de wieg van zowel het regionale aanmeldpunt RAP ZHN als ReBOZ. Ook zorgen wij voor een passende financiering.

Een team met medewerkers van ActiVite, DSV | verzorgd leven, Libertas, Marente en WIJdezorg staat onder de naam ReBOZ in de nacht paraat. Andere VVT-aanbieders uit de regio Zuid-Holland-Noord kunnen deze dienstverlening afnemen van ReBOZ.

Door: Nationale Zorggids