Nationale ombudsman krijgt nog steeds veel klachten over inning Wmo en Wlz

De Nationale ombudsman ontvangt onverminderd veel klachten over het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de instantie die de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) int. Dat meldt Skipr.

Het CAK zou wel bezig zijn om de dienstverlening te verbeteren. Toch zorgen de verouderde ict-systemen nog voor problemen. Er werd onder andere onterecht een deurwaarder ingeschakeld en ook verstuurde het CAK vaak onduidelijke facturen. De communicatie liet meestal te wensen over en vragen werden regelmatig genegeerd.

Vinger aan de pols

De Nationale ombudsman houdt al sinds 2018 “een stevige vinger aan de pols”. Aangezien het CAK de zaken desondanks nog steeds niet op orde heeft, gaat hij hier stug mee door.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong