Financiële bijdrage MenzisFonds voor projecten leefkracht

Menzis-bestuurder Dirk Jan Sloots maakte vorige week de tweede groep winnaars van het MenzisFonds 2022 bekend: maatschappelijke organisaties die de leefkracht versterken of die de zorg verbeteren. Deze tweede groep bestaat uit maatschappelijke organisaties uit de regio’s Midden, West en landelijk, 17 in totaal. Op 15 juni maakte bestuursvoorzitter Wouter Bos de 11 winnende projecten uit de regio’s Achterhoek en Twente bekend. Op 30 juni volgen projecten in de regio Noord. Maatschappelijke organisaties konden zelf hun projecten insturen. Dat meldt Menzis.

Belangrijkste uitgangspunt om een financiële bijdrage te winnen, is dat het project de leefkracht van mensen versterkt. Dat het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, door bijvoorbeeld meer beweging, gezonde voeding of mentale fitheid te stimuleren. En dat het helpt om de kwaliteit van leven voor de inwoners van onze regio's te vergroten. Bijvoorbeeld om (verergering van) ziekte te voorkomen. En om de zorg toegankelijk te houden.

Menzis-CFRO Dirk Jan Sloots: “Geweldig om te zien dat er zo veel creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid zit in onze regio’s en in ons land. De initiatieven die hieruit zijn ontstaan, dragen allemaal bij aan extra beweging, gezondere voeding, minder eenzaamheid of een betere leefomgeving. En dus aan meer leefkracht. Het is de missie van Coöperatie Menzis: ‘Ieder mens leefkrachtiger, nu en in de toekomst’. Met ons MenzisFonds zetten we die woorden om in daden.”

Trots

De ledenraad van Coöperatie Menzis is de initiatiefnemer van het MenzisFonds. Ledenraadslid Joop de Jager ziet dat dit soort initiatieven een prachtig vliegwiel zijn om een gezondere leefstijl en slimmere zorg in de regio te krijgen. “De maatschappelijke organisaties achter de projecten staan midden in een regio, buurt of wijk. Daardoor weten zij wat er speelt en waar de behoefte ligt bij de bewoners. Hun ideeën landen letterlijk om de hoek en zijn heel toegankelijk. Fantastisch dus dat we hieraan een steentje kunnen bijdragen met het MenzisFonds. Als Ledenraad zijn we hier oprecht trots op.”

In totaal werden 71 projecten ingestuurd, zowel landelijke projecten als projecten uit de regio’s Achterhoek, Midden, Noord, Twente en West. Daarvan voldeden er 50 aan de spelregels en die zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit leden van de Menzis Ledenraad. Ook regiomanagers van Menzis waren betrokken bij de selectie. De best scorende projecten ontvangen een financiële bijdrage.

Door: Nationale Zorggids