Normal_pexels-shvets-production-9742739

De prijzen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen daalden in april 2022 met gemiddeld 0,5 procent in vergelijking met de maand ervoor. Dit zorgt voor een geschatte jaarlijkse besparing van 18 miljoen euro. De fabrikanten verlaagden de prijs van 7 procent van de producten en verhoogde deze juist bij 2 procent. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

Fabrikanten mogen de prijzen van hun geneesmiddelen iedere maand aanpassen. Wel zijn ze daarbij gebonden aan maximumprijzen die door de overheid zijn vastgesteld. Ieder jaar in april en oktober kunnen deze maximumprijzen worden herzien. Deze worden gebaseerd op het gemiddelde van de prijzen voor vergelijkbare geneesmiddelen in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Bij de herziening van 1 april 2022 verlaagden de fabrikanten voor 7 procent van de geneesmiddelen de prijs en voor 2 procent van de producten werd deze juist hoger. De nette prijsdaling was daarmee 0,5 procent ten opzichte van een maand eerder.

Wisselkoers

De besparing is een stuk kleiner dan bij vorige herijkingen in oktober 2020 en april 2021 toen de besparing op jaarbasis tweemaal ruim 100 miljoen euro betrof. In oktober 201 was er juist een gemiddelde prijsstijging van 1,5 procent. Waarschijnlijk speelde hierbij de wisselkoersverandering van de Britse pond een rol: bij de berekening van de maximumprijzen in april 2021 bedroeg deze koers 1,10 euro voor 1 Britse pond, terwijl in oktober 2021 werd gerekend met 1,17 euro voor 1 Britse pond.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen