Zorguitgaven stegen in 2021 met 7,6 procent

In 2021 is bijna 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is 8,8 miljard euro (7,6 procent) meer dan in 2020. Een groot deel van deze stijging komt door de kosten voor het testen op en het vaccineren tegen COVID-19. Per persoon werd er gemiddeld 7116 euro uitgegeven aan zorg. Dat is 466 euro meer dan in 2020. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Net als in 2020 is de coronacrisis van grote invloed geweest op de zorguitgaven. De zorgbonus en de steunmaatregelen voor zorgaanbieders waren in 2021 veel lager dan in 2020, maar de kosten voor testen en vaccineren waren veel hoger. De totale kosten voor testen en vaccineren waren naar schatting 6,7 miljard euro. In 2020 bedroegen deze kosten naar schatting 1,4 miljard euro, maar toen werd nog niet gevaccineerd. De omvang van de zorgbonus was met iets meer dan 700 miljoen euro veel lager dan de 2,1 miljard euro in 2020.

De omvang van steunmaatregelen voor zorgaanbieders, zowel zorgspecifiek (bedoeld ter compensatie voor omzetdaling met als doel het op peil houden van de zorginfrastructuur) als algemeen, bedroegen in 2021 ongeveer 900 miljoen euro. In 2020 ging het nog om 3,5 miljard euro.

De directe en indirecte kosten van de zorg aan COVID-19-patiënten binnen de Zorgverzekeringswet stegen van 1,4 miljard euro in 2020 naar 1,7 miljard euro in 2021 (cijfers Zorginstituut). Het grootste deel van deze zorg is geleverd door ziekenhuizen.

Grote toename uitgaven aanbieders ondersteunende diensten en preventie

De totale groei van de zorguitgaven met 8,8 miljard euro is ongelijk verdeeld over de verschillende onderdelen van de zorg. De uitgaven aan de ondersteunende diensten (o.a. laboratoria en ziekenvervoer) en aanbieders van preventieve zorg (o.a. de GGD’en) zijn naar verhouding het meest gestegen. Deze uitgaven namen toe van 5,1 miljard euro (2020) naar 9,9 miljard euro (2021). Dit is een toename van meer dan 90 procent en komt vooral door het grootschalig testen op en vaccineren tegen COVID-19.

Door: Nationale Zorggids