Geneesmiddelensector wil betrokken zijn bij integraal zorgakkoord

Afgelopen maanden onderhandelden zeventien brancheorganisaties en andere zorgpartijen onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid over een Integraal Zorgakkoord (IZA). Het akkoord moet een zorginfarct voorkomen door in te zetten op een langetermijntransitie naar een nieuw zorgsysteem. Directeur Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) snapt dat verandering onvermijdelijk is om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, vindt hij dat de ‘hoe-vraag- onbeantwoord blijft. Dit meldt ANP Expert Support. 

De geneesmiddelensector is graag actief betrokken bij het vormgeven van de zorgtransitie, zegt Schouw. In de ogen van VIG zijn hiervoor vier punten nodig: samenwerken aan zorgtransitie, passend gebruik, preventie en terugbrengen van arbeidstekorten.

Samenwerken aan zorgtransitie

Het belang van samenwerking loopt als een rode draad door de tekst van het conceptakkoord. Het woord ‘samenwerking’ wordt maar liefst 189 keer genoemd, stelt Schouw. “De nadruk op het belang van goede (publiek-private) samenwerking ziet de VIG als een uitnodiging om ook vanuit de geneesmiddelensector actief betrokken te zijn bij het vormgeven van toekomstige zorg. De ervaring en deskundigheid van onze sector draagt bij aan de noodzakelijke zorgtransitie.”

Passend gebruik

Voorop staat de switch naar passende zorg, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Hierbij staat een betere uitkomst van behandelingen voor patiënten voorop. Dit vraagt om een doelmatig en gepast gebruik van geneesmiddelen. “Efficiënt, slim en passend gebruik van geneesmiddelen, met ruimte voor innovatie, is onmisbaar om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden.”
Daarbij moeten data volgens Schouw een grotere rol krijgen, voor onder meer het beter voorspellen van gezondheid en ziekte. Een landelijke data-infrastructuur met één loket voor medische data kan daarin versnelling brengen.

Preventie

“Het conceptakkoord geeft terecht veel aandacht aan preventie, vooral het bevorderen van gezondheid door een andere levensstijl. Juist ook medische preventie moet wat de VIG betreft meer aandacht krijgen. Denk aan de inzet van vaccins, migrainemiddelen, bloeddrukverlagers etcetera. Er komt steeds meer bewijs dat investeren in nieuwe behandelingen en diagnostiek veel leed, belasting van de zorg en zorgkosten voorkomt. Dit vraagt om concrete gezondheidsdoelen, effectmetingen en structurele financiering.”

Terugbrengen arbeidstekorten

Om de druk op het zorgpersoneel te ontlasten, publiceerde onze sector onlangs een onderzoek over de inzet van arbeidsbesparende innovaties. “Dit toont aan dat we grote zorgverbeteringen kunnen doorvoeren door het passend en tijdig inzetten van geneesmiddelen. Met slimme interventies en nieuwe behandelmethoden kunnen we de toegang tot onze zorg op peil houden.”

Door: Nationale Zorggids