'Onderbouwing voor bezuiniging GVS is onvoldoende'

De onderbouwing van de door het kabinet gewenste bezuiniging op het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is onvoldoende voor een goed afgewogen besluitvorming, aldus het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het ATR adviseert daarom de voorliggende regeling niet vast te stellen.

Het ATR heeft op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid een advies uitgebracht over de bezuiniging op het GVS, die minister Kuipers vanaf januari wil doorvoeren. Deze bezuiniging zou moeten leiden tot een besparing van ongeveer 140 miljoen euro per jaar.

Tekortkomingen

In het advies geeft het ATR aan diverse tekortkomingen te zien in de onderbouwing voor de wijziging van het GVS. Allereerst leidt de maatregel tot extra regeldruk en extra kosten voor artsen, apothekers, zorgverzekeraars en burgers. Een onderbouwing van de proportionaliteit van deze kosten is niet meegenomen, aldus het ATR. Daarnaast is het onzeker en onduidelijk of de wijziging daadwerkelijk leidt tot een structurele besparing, mede doordat het voorstel niet goed werkzaam is voor betrokken partijen. Het ATR adviseert deze aspecten mee te nemen in een hernieuwde weging van het voorstel.

Stikstofkaart

"De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is het van harte eens met deze conclusie. Wij vragen ons af of minister Kuipers zich realiseert dat hij met dit plan zijn eigen stikstofkaart dreigt te creëren. Wij kennen de minister als een verstandig man, dus we gaan ervan uit dat hij aan de slag gaat met dit advies en de aanpassing van het GVS heroverweegt", zegt directeur Gerard Schouw van VIG. 

Bijwerkingen voor patiënt

"De herberekening heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid van geneesmiddelen voor patiënten, die moeten bijbetalen voor hun geneesmiddelen, of overstappen op een ander medicijn. Ook kunnen er verdere tekorten ontstaan."

Door: Nationale Zorggids