Normal_pexels-photo-3368844

Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Dankzij deze wet kunnen de naasten en nabestaanden van slachtoffers van een ongeval smartengeld eisen van de veroorzaker van een ongeluk. Voorheen was het enkel mogelijk om als slachtoffer een smartengeldvergoeding aan te vragen, maar door deze wet kunnen ook naasten of nabestaanden dit doen. De wetgever geeft hiermee aan dat een financiële genoegdoening kan helpen bij het verwerken van de gebeurtenis.

Wat is smartengeld?

Als gevolg van een ongeval kun je zowel lichamelijk als emotioneel schade oplopen. Indien iemand verantwoordelijk is voor het ongeval is deze partij verplicht om de letselschade te vergoeden. De schadevergoeding bestaat hierbij uit twee delen: een vergoeding voor de materiële schade en een vergoeding voor psychisch, emotioneel en lichamelijk leed. Dit laatste wordt smartengeld genoemd en is een vergoeding voor de gevolgen van het ongeval die vaak lastig in geld uit te drukken zijn en ook niet altijd direct zichtbaar zijn.

Emotionele schade is door de beperkte zichtbaarheid voor buitenstaanders soms lastig aan te tonen. Zaken als PTSS of hersenletsel zijn door een dokter natuurlijk wel aan te tonen, maar welke vergoeding staat hier tegenover? En hoe zit dit wanneer slachtoffers een tijd de deur niet uit durven te gaan of zich slechter kunnen concentreren op werk? Dit zijn allemaal voorbeelden van psychische schade dit lastig in geld uit te drukken is.

Affectieschade

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Dit kunnen verschillende typen gebeurtenissen zijn, zoals een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf. Affectieschade is dus een vorm van smartengeld, aangezien het emotionele schade is die moeilijk in geld uit te drukken is. Met het aannemen van de wet wordt erkend dat nabestaanden en directe naasten ook lijden als gevolg van een gebeurtenis en daarom recht hebben op een financiële schadevergoeding.

Hoe werkt de wet vergoeding affectieschade?

In 2010 werd een wetsvoorstel omtrent affectieschade al eens afgewezen omdat de angst bestond dat er een claimcultuur zou ontstaan, zoals in de Verenigde Staten. De wet is nu wel aangenomen omdat in het nieuwe voorstel de hoogte van het smartengeld is afgebakend. Daarnaast is de kring van mensen om het slachtoffer heen die in aanmerking kunnen komen voor affectieschade begrensd. Dit zijn nu:

  • Echtgenoten en geregistreerde partners
  • Levensgezellen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding met het slachtoffer hebben op het moment van de gebeurtenis
  • Ouders
  • (Pleeg)kinderen
  • De persoon die op dat moment duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste heeft

De hoogte van de vergoeding is vastgesteld op bedragen tussen de €12.500 en €20.000 en is daarmee vooral symbolisch van aard. Het bedrag zal nooit alle pijn en verdriet van de nabestaanden vergoeden maar biedt wel een mate van financiële genoegdoening.

Verhalen van affectieschade

Bij geweldsmisdrijven moet een dader de kosten voor de affectieschade vergoeden. Bij verkeers- en bedrijfsongevallen en medische fouten is dit in de praktijk de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Het is in dit soort gevallen verstandig om de hulp in te schakelen van een juristenkantoor. Zij hebben ervaring met het verhalen van dit soort schade en het aansprakelijk stellen van en discussiëren met de tegenpartij. Deze hulp is altijd gratis indien de tegenpartij aansprakelijk is voor de affectieschade. Op deze manier kun je als nabestaande met gedegen ondersteuning een beroep doen op de Wet vergoeding affectieschade.