Zorgpremie DSW stijgt met 7,6 procent

In 2023 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 137,50 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 9,75 euro. Dat meldt ANP Expert Support.

De lonen in de zorg zullen in 2023 aanzienlijk stijgen. De overige kosten in de zorg zullen eveneens sterk toenemen. De totale kostenstijging in de zorg wordt door de overheid geraamd op ruim 8%.

Inzet van reserves beperkt premiestijging

In de premie voor 2023 is uit de reserves een bedrag van ruim 2 euro per maand verwerkt. De reservepositie van DSW maakt het niet mogelijk om een hoger bedrag voor premiedemping in te zetten.

Eigen risico

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op 375 euro en blijft daarmee 10 euro lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Door: Nationale Zorggids