Open databestanden Zorgverzekeringswet 2020 beschikbaar

Vektis heeft weer nieuwe en geactualiseerde open databestanden over de Zorgverzekeringswet gepubliceerd. De open databestanden bevatten geaggregeerde gegevens van alle verzekerden en zijn beschikbaar op gemeente- en postcodeniveau, ingedeeld naar de eerste 3 cijfers van de postcode. De gegevens zijn geaggregeerd, zodat de privacy gewaarborgd is en informatie nooit herleidbaar is naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Dat meldt Vektis. 

Nieuw zijn de bestanden over 2020. De open databestanden op gemeenteniveau zijn ingedeeld op basis van de gemeentelijke indeling 2022. De bestanden over de jaren 2011 tot en met 2019 zijn niet geactualiseerd en dus nog ingedeeld op basis van de gemeentelijk indeling 2021 - voor de bestanden over 2019 - en de gemeentelijke indeling 2020 - voor de bestanden over 2011 tot en met 2018. 

De open databestanden zijn onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals ziekenhuiszorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg, paramedische zorg en kraamzorg. Deze kosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Zelf aan de slag met alle zorgkosten Zvw

De data geven inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en kunnen van belang zijn voor bijvoorbeeld analisten, onderzoekers of journalisten in de zorg die zelf met de data aan de slag willen. Met onderstaande 5 voorbeelden geven we een impressie van de inzichten die je uit de open databestanden kunt halen. 

Door: Nationale Zorggids