Extra voorziening Achmea vanwege hogere levensverwachting

Verzekeraar Achmea heeft een voorziening genomen van 90 miljoen euro omdat mensen in doorsnee steeds ouder worden. Volgens het Koninklijk Actuarieel Genootschap is de levensverwachting van jongens en meisjes verder toegenomen. Net als andere pensioenfondsen en verzekeraars gebruikt Achmea deze voorspelling bij het vaststellen van de benodigde omvang van de technische voorziening.

Achmea waarschuwde er eerder al voor dat het waarschijnlijk een grotere voorziening moest nemen. Dat kwam ook doordat de buffer die de waardedaling van schuldpapieren zoals obligaties moet opvangen, de zogeheten toetsmarge, bij Achmea was teruggelopen als gevolg van de sterke rentestijging.

Toekomstige renteverhogingen kunnen de toetsmarge verder drukken. Volgens berekeningen van Achmea heeft een renteverhoging va 0,5 tot 1 procentpunt een negatief effect op de toetsmarge van 200 miljoen tot 400 miljoen euro. Daartegenover heeft een hogere rente een positief effect op de financiën op de langere termijn. Door een stijgende rente nemen de beleggingsopbrengsten toe en is er een positieve uitwerking op de benodigde voorzieningen.

Positief effect

Op basis van de rentestanden op 30 juni was sprake van een positief effect van 70 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Maar doordat de rentes sindsdien verder zijn opgelopen zal dit bedrag nog hoger uitvallen, zo is de verwachting.

Door: ANP