Betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars nemen toe

Het aantal betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars neemt fors toe, zegt het Economisch Bureau van ABN Amro na een bericht in het AD. "Op basis van gegevens uit de incassobranche schatten we dat in de eerste negen maanden van 2022 ruim 320.000 achterstanden van zorgverzekeraars aan incassobureaus zijn overgedragen. Dat is een toename van ruim 17 procent ten opzichte van de eerste negen maanden van 2021."

Volgens het bureau begint schuldenproblematiek vaak met het niet betalen aan zorgverzekeraars, doordat deze schulden "abstracter en consequentielozer aanvoelen" dan bijvoorbeeld een huurachterstand. Ze lijken dus niet zo snel gevolgen te hebben. Na een half jaar niet betalen meldt de zorgverzekeraar iemand die niet aan haar of zijn verplichtingen voldoet als wanbetaler aan bij centraal administratiekantoor CAK.

De achterstanden in de premiebetalingen worden gezien als "signalen" van de gevolgen van de inflatie.

Door: ANP