Zorginstituut wil dat coronamedicijn Paxlovid snel beschikbaar komt

Zorginstituut Nederland adviseert minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid om het coronavirusmedicijn Paxlovid voor medische risicogroepen te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het medicijn heeft meerwaarde bij de behandeling van volwassenen met een coronavirusinfectie en een zeer hoog risico op een ernstige ontwikkeling van de ziekte. Om de gevolgen van een mogelijke najaarsgolf te beperken, wil het Zorginstituut dat het medicijn snel beschikbaar komt voor deze patiënten. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Het medicijn Paxlovid heeft meerwaarde bij de behandeling van volwassenen met een coronavirusinfectie, die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en een zeer hoog risico lopen op een ernstige ontwikkeling van de ziekte. Zij moeten zo snel mogelijk met de 5-daagse behandelkuur beginnen nadat het coronavirus bij hen is vastgesteld, vindt Zorginstituut Nederland.

En in ieder geval moet dat binnen 5 dagen na het begin van de symptomen, want dan verlaagt Paxlovid de kans op ziekenhuisopname of overlijden voor deze groep patiënten. Onderzoek toont aan dat bij mensen zonder antistoffen die een coronavirusinfectie hebben een behandeling met Paxlovid in 1,4 procent van de gevallen leidt tot een ziekenhuisopname en met een placebo in 11,4 procent van de gevallen.

Alleen vergoeden voor risicopatiënten

Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid om Paxlovid alleen te vergoeden voor medische risicogroepen zoals beschreven in de Nederlandse richtlijnen van artsen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft in een eerste beoordeling geconcludeerd dat Paxlovid voor de meeste patiënten met een coronavirusinfectie niet zinvol is, maar alleen voor een zeer kleine groep patiënten. Dit komt onder andere doordat het merendeel van de Nederlandse samenleving ondertussen door vaccinatie of besmetting een vorm van immuniteit heeft tegen het coronavirus. Het Zorginstituut evalueert over een jaar of een herbeoordeling van Paxlovid nodig is.

Mensen die volgens de huidige richtlijnen van Nederlandse artsen en Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) mogelijk in aanmerking komen voor een behandeling met Paxlovid zijn: mensen zonder antistoffen tegen corona én die een verhoogd risico hebben door hun gezondheid. Denk aan kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige hart- of longaandoening. En mensen met een ernstig verminderde afweer die onder behandeling zijn bij een medisch specialist. Denk bijvoorbeeld aan mensen die net een orgaantransplantatie hebben ondergaan of kankerpatiënten die minder dan 3 maanden voor hun vaccinatie chemotherapie hebben gehad.

Snelle beschikbaarheid voor mogelijke najaarsgolf

Door de uitzonderlijke situatie van de coronapandemie wil het Zorginstituut dat Paxlovid zo snel mogelijk beschikbaar komt voor patiënten die het nodig hebben. Het medicijn kan helpen om de gevolgen van een mogelijke najaarsgolf te beperken. Voor een snelle beschikbaarheid van Paxlovid in Nederland heeft het Zorginstituut een voorlopige vrijstelling verleend voor de analyse van de kosteneffectiviteit. Dat wil zeggen dat het Zorginstituut op een later moment beoordeelt in hoeverre de effecten van het medicijn de hoogte van de prijs rechtvaardigen. 

Door: Nationale Zorggids