Normal_health-insurance-concept-2022-10-24-22-45-37-utc-min__1_

Onlangs hebben alle zorgverzekeraars hun zorgpremies voor het jaar 2023 bekendgemaakt. Op die datum moet in de polis en op de website van de zorgverzekeraar ook zijn aangegeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt. Volgens de websites van de zorgverzekeraars blijkt gemiddeld slechts 14 procent van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk gecontracteerd te zijn. De nominale jaarpremies van de relatief goedkopere (online) naturapolissen met eventueel een selectief aanbod van zorgaanbieders zijn het meest gestegen. Dit blijkt uit een analyse van Kompas in Zorg van de nieuwe zorgpolissen 2023 en de contractafspraken met zorgaanbieders. Dit meldt Kompas in de Zorg.

De zorgpremie van de reguliere naturapolis - de meest gekozen polis - van de vier grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis is met respectievelijk 6 procent, 7 procent, 6 procent en 6 procent gestegen. De premies van de reguliere natura-, combinatie en restitutiepolissen stijgen per saldo iets minder dan de verwachte stijging van het ministerie van Volksgezondheid van 8,9 procent.

Nominale jaarpremies

De nominale jaarpremies van de relatief goedkopere (online) naturapolissen met een selectief aanbod van zorgaanbieders zijn daarentegen het hardst gestegen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de mogelijke collectiviteitskorting op de basisverzekeringspremie vanaf 2023 is gestopt. In 2022 was deze korting maximaal 5 procent. Deze collectiviteitskorting werd in 2022 met name op de reguliere natura, combinatie en restitutiepolissen gegeven en niet of in mindere mate op de relatief goedkopere (online) naturapolissen met eventueel een selectief aanbod van zorgaanbieders.

Contracteringsgraad ziekenhuiszorg ook dit jaar weer laag

De zorgverzekeraars moesten uiterlijk op 12 november 2022 niet alleen de zorgpremies voor het jaar 2023 bekendmaken. Ook moet de zorgverzekeraar vanaf deze datum duidelijk aangegeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt voor het jaar 2023. Het is zorgverzekeraars en ziekenhuizen nog niet gelukt om de onderhandelingen uiterlijk 12 november af te ronden. Gemiddeld blijkt slechts 14 procent daadwerkelijk gecontracteerd te zijn volgens de websites van de zorgverzekeraars. Dit percentage komt ongeveer overeen met vorig jaar en het jaar daarvoor. Toen lagen de percentages op respectievelijk 11 procent en 16 procent. Drie jaar geleden (contractjaar 2020) – voor de coronapandemie - lag het percentage hoger, op 27 procent.

Stijgende energiekosten, de inflatie en het te hanteren indexpercentage en toepassing van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn onderwerpen die dit jaar vooral het tempo van de onderhandelingen bepalen. De grote zorgverzekeraars hebben medio november 2022 relatief minder ziekenhuizen gecontracteerd dan de kleinere zorgverzekeraars (met minder dan 1 miljoen verzekerden).

Door: Nationale Zorggids