Normal_nurse-attaching-the-needle-to-the-tube-holder-prio-2022-03-09-03-13-18-utc__1_

In 2023 zijn er drie belangrijke wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering. De combinatietest verdwijnt, de Niet-invasieve prenatale test wordt gratis en medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed. De hoogte van het eigen risico blijft 385 euro en ook de eigen bijdrage voor geneesmiddelen verandert niet: die blijft maximaal 250 euro. Dit meldt Rijksoverheid. 

De combinatietest is vanaf 2023 geen vergoede zorg meer. Sinds de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017 is het aantal zwangere vrouwen dat kiest voor de combinatietest gedaald tot 0,7 procent. Vooral omdat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.

NIPT gratis

Daarom wordt de NIPT gratis voor iedereen met een medische indicatie. Dit is lijn met wat deregeringspartijen hebben afgesproken in het coalitieakkoord.

Medicijnen met vitamine D niet meer vergoed

Vanaf 1 januari 2023 worden geneesmiddelen met vitamine D niet meer vergoed via de zorgverzekering Het gaat om middelen met alle doseringen vitamine D, een combinatie van vitamine D en calcium, een combinatie van vitamine D en alendroninezuur en calcifediol (Hidroferol).

Door: Nationale Zorggids