Definitief overstapcijfer bekend: 8,2 procent wisselt van zorgverzekeraar

Tussen 2022 en 2023 zijn bijna 1,5 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dat is 8,2 procent van de verzekerden. Het overstapcijfer is daarmee hoger dan voorgaande jaren. Vorig jaar wisselden 6,7 procent van de verzekerden van zorgverzekeraar. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7 procent, maar valt dit jaar dus hoger uit. Dat meldt Vektis.

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodragers). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.

Door: Nationale Zorggids