Zorginstituut adviseert om Enhertu na prijsverlaging te vergoeden

Het nieuwe medicijn Enhertu remt een agressieve vorm van borstkanker met ruim 15 maanden bij mensen die niet meer kunnen genezen. Dat is bijna 9 maanden langer dan de standaardbehandeling. Enhertu heeft wel meer bijwerkingen, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. Daarom adviseert Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid om Enhertu te vergoeden uit het basispakket na een prijsverlaging. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Enhertu (trastuzumab-deruxtecan) is een nieuw medicijn voor mensen met HER2-positieve borstkanker, die uitzaaiingen hebben of niet geopereerd kunnen worden en bij wie een eerdere behandeling niet (meer) aanslaat. Bij HER2-positieve borstkanker delen de kankercellen snel. Hierdoor is het risico op uitzaaiingen groter dan bij andere vormen van borstkanker. Enhertu is een doelgerichte therapie die de kankercellen beschadigt of opruimt zonder veel schade te veroorzaken bij de gezonde lichaamscellen. Daarmee remt het medicijn verdere groei en uitzaaiingen van de kankercellen. Het Zorginstituut schat dat per jaar 243 tot 609 mensen met HER2-positieve borstkanker voor een behandeling met Enhertu in aanmerking komen.

Enhertu effectiever dan standaardbehandeling

Naar het effect van Enhertu wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Op basis van tussentijdse resultaten van dit onderzoek concludeert het Zorginstituut dat Enhertu bewezen effectieve zorg is voor mensen met HER2-positieve borstkanker die niet meer kunnen genezen. Daarom kan het medicijn uit het basispakket worden vergoed. De onderzoeksresultaten geven alleen inzicht in de zogenoemde progressievrije overleving. Dat is de periode tijdens een behandeling waarin de patiënt overleeft en de borstkanker niet meer (snel) groeit. Voor deze overleving is een behandeling met Enhertu effectiever dan de standaardbehandeling met trastuzumab-emtansine (Kadcyla). Met Enhertu staat de kanker minstens 15,5 maanden stil, terwijl dat met de standaardbehandeling gemiddeld 6,8 maanden is. De periode waarin mensen overleven zonder uitbreiding van de kanker, is met Enhertu dus bijna 9 maanden langer.

Prijsonderhandeling nodig door onzekerheden

Het onderzoek naar de effectiviteit van Enhertu is nog niet afgerond. Daardoor is nu niet bekend wat het effect van het medicijn is op de algehele overleving (dat is de periode tijdens behandeling tot overlijden) en de kwaliteit van leven. Door deze onzekerheden over de gezondheidswinst voor de patiënt vindt het Zorginstituut de vraagprijs van Enhertu te hoog. Daarom is het advies aan de minister om met de fabrikant over een prijsverlaging van minstens 45 procent te onderhandelen.

Door: Nationale Zorggids