Onduidelijkheid onder verzekerden: op welke vergoedingen van zorg heb je recht?

Het is de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen opgevallen dat veel mensen de laatste tijd vragen hebben over de vergoeding die hun zorgverzekering voor behandelingen geeft. Het is niet bekend om wat voor cijfers het precies gaat, maar een woordvoerster van de stichting zegt wel dat er sprake is van ‘een sterke toename’ van het aantal vragen in vergelijking met vorig jaar. Dit meldt BNR.

Verzekeraars betalen de zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en fysiotherapeuten. De afspraken hierover worden vastgelegd in een contract. Vaak is het zo dat een verzekeraar een behandeling alleen maar volledig vergoedt als die een contract heeft met de organisatie. Als dit niet het geval is moet de patiënt zelf een deel van de zorg betalen.

Moeizame gesprekken

De contracten moeten voor het einde van het jaar rond zijn, want tot dan kunnen mensen een nieuwe zorgverzekering kiezen. Dan moet natuurlijk wel duidelijk zijn voor hen wat voor zorg er wel en niet wordt vergoed bij zorgverzekeraars. Nu blijkt dat de contractering tussen aanbieders en verzekeraars vaak nog helemaal niet afgerond is voor het einde van het jaar en soms zelf doorgaat tot halverwege februari. Het zijn moeizame gesprekken.

Daarom ziet de SKGZ een toename in het aantal mensen dat vragen heeft over de zorgverzekering. Daarbij kan de SKGZ kijken of iemand ‘benadeeld’ is door de late bekendmaking van het contract tussen zorgaanbieder en verzekeraar. Wanneer dit het geval is kan de stichting kijken of bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen mogelijk is. Daarnaast kan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een bindend advies geven over een zaak.

Ontbrekende overeenkomsten

Het is nog niet eerder voorgekomen dat zo veel mensen vragen hebben over hun zorgverzekering als dit jaar. De overstappers zijn vaak kritisch tegenover de vergoedingen die een verzekeraar biedt, zo stelt de woordvoerster. Ze geeft daarnaast aan dat het een tijdje kan duren voordat alle concrete cijfers bekend zijn.

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft op haar website staan dat zij nog geen overeenkomsten af hebben kunnen sluiten met een aantal verzekeraars. Daarbij geeft het ziekenhuis aan dat patiënten er ‘continu’ op wijzen dat zij niet alle onderzoeken en behandelingen vergoed krijgen. Daarom wordt hen geadviseerd om te checken wat de vergoedingen zijn voor aanvang van de behandeling.

Zorgverzekeraars Nederland geeft aan dat zij het ‘heel vervelend’ vinden dat deze onzekerheid heerst onder patiënten en verzekerden. Een woordvoerster van de organisatie raadt patiënten aan om in gesprek te gaan met hun eigen zorgverzekeraars.

Door: Nationale Zorggids