Normal_pillen__medicijnen__witte_pillen

Binnen de gezamenlijke werkagenda van Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zetten alle betrokken partijen zich in voor meer grip op de zorgkosten. Het doel is om een beleidsadvies op te stellen voor de Tweede Kamer dat helpt om de uitgaven aan medicijnen te beheersen. Dit meldt Skipr. 

Er komen in snel tempo nieuwe geneesmiddelen bij, met een flink prijskaartje. De nieuwgentherapie voor SMA kost bijvoorbeeld 2 miljoen euro per patiënt. Maar wat is het effect van deze steeds duurder wordende medicijnen? Soms lijkt dit namelijk ten koste te gaan van de beheersing van uitgaven in ziekenhuizen en mogelijk ondermijnen die hoge prijzen zelfs de solidariteit van het zorgstelsel.

Nieuw beleid

Al eerder gaven Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit aan dat om de uitgaven aan medicijnen te beheersen, er nieuw beleid nodig is. Inmiddels heeft de Tweede Kamer aan die partijen en de Autoriteit Consument & Markt gevraagd om een beleidsadvies op te stellen voor het ministerie van Volksgezondheid. Het advies zal gaan over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen.

Gevoelig en complex

“Deze werkagenda is tegen deze achtergrond gericht op het komen tot een maatschappelijk gedragen kader voor geneesmiddelenprijzen en het versterken van concurrentie. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid en complexiteit van de doelen die wij hierin nastreven”, schrijven de organisaties. Het is namelijk goed mogelijk dat geneesmiddelenfabrikanten minder vrijheid krijgen om hoge prijzen te vragen voor hun medicijnen en daar zal de sector het niet mee eens zijn. Aan de andere kant roepen de hoge prijzen en gebrek aan beschikbaarheid van middelen weerstand op bij onder meer artsen en patiënten.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky