Nieuw obesitasmedicijn door veel meer mensen gebruikt dan verwacht

Zorginstituut Nederland ging er vorig jaar vanuit dat ongeveer 250 mensen gebruik zouden maken van het obesitasmedicijn Saxenda dat sinds 1 maart 2022 wordt vergoed vanuit het basispakket. Maar in werkelijkheid maakten ongeveer zesduizend mensen er gebruik van. Er blijkt verwarring te zijn ontstaan over de twee leefstijlprogramma’s in combinatie met de vergoeding vanuit het basispakket. Dit meldt Skipr. 

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) legt uit: Nederland kent een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en een intensieve leefstijlinterventie (GLI+). Cognitieve gedragstherapie is onderdeel van de +-interventie en niet van de regulier GLI. De reguliere GLI wordt wel vergoed vanuit het basispakket en GLI+ niet. Nu is er bij de toelating van Saxenda in de basisverzekering geen rekening gehouden met het plusteken. Want juist dat plusteken was nodig om de kleine groep mensen die ervoor in aanmerking komt, af te kaderen.

Voorwaarden Saxenda

Dat betreft volwassenen die al deelnemen aan een GLI-programma en een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI van 35 en hoger die een hart- en vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben, en mensen met een BMI van hoger dan 40. Het gaat daarbij om volwassenen die geen diabetes type 2 hebben en nog niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

GLI+ in obesitascentra

“Een GLI+ wordt alleen in obesitascentra in Zwolle en Rotterdam gegeven. Er is gekeken naar het aantal patiënten dat daaraan meedoet of daarvoor in aanmerking komt. Dan kom je op die veel lagere aantallen”, zegt Karen Freijer van PON. Inmiddels heeft de overheid de vergoeding aangepast en komen mensen met ernstig overgewicht pas in aanmerking voor Saxenda als ze een jaar na de gewone GLI onvoldoende verandering zien.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky